Type: Artemis, onderneemster, optimist, idealist, invloedrijk

Dit type is doelgericht en ambitieus. Ze is eigenwijzer dan de top-vrouw. Ze opereert graag onafhankelijk: ze bepaalt zelf wel hoe ze haar doelen haalt. Natuurlijk wil ze carrière maken, maar ze heeft er moeite mee zich te conformeren aan regels die anderen haar opleggen. Ze is ongepolijst en niet altijd even strategisch. Ook is Artemis, zoals een typische onderneemster betaamt, niet bang aangelegd en durft ze ongebaande paden te betreden. Ze handelt meestal sterk intuïtief en spontaan. Ze staat stevig in haar schoenen, gaat een conflict niet uit de weg en zoekt zelfs bewust de weerstand op. Artemis sluit eerder bondgenootschappen met andere vrouwen dan met mannen. Vaak is een onderneemster sportief en heeft ze een sterke binding met de natuur. In tegenstelling tot de topvrouw is het de onderneemster die er op een gegeven moment voor kiest de organisatie te verlaten. Dit type vrouw raakt op den duur gefrustreerd door de politiek correcte regels op het werk en begint om die reden relatief vaak een eigen bedrijf. Het is ons inziens van groot belang dat werkgevers zien dat zich hier een groot verlies aan talent zich voordoet.

(Uit: Stratego voor vrouwen – M Burs, E de Groot – ISBN 978 90 5261 600 1)

De persoonlijke stijlwijzer zegt over The Big Bitch;

Optimist B-A (Behavioral)

Daadkracht en expressieve aspecten komen sterk naar voren in dit stijl patroon. Dit type mensen is energiek, zelfverzekerd en bereid om nieuwe wegen in te slaan om dingen te verbeteren. Op deze mensen wordt zeer verschillend gereageerd. Aan de ene kant zijn anderen vaak onder de indruk van hun energie, optimistische levenshouding, verbale kwaliteiten en geestdrift. Maar hun drang om resultaten te boeken kan er voor zorgen dat anderen zich niet bij hen op hun gemak voelen. Voor mensen met dit gedragspatroon is het vaak noodzakelijk om een balans te zoeken tussen hun doelgerichtheid en begrip voor andere mensen. Sommigen voelen zich juist tot hen aangetrokken, maar worden soms afgeschrikt door hun enorme energie en hun uitzonderlijke creativiteit. Mensen met dit gedragspatroon kunnen zichzelf, door hun eigen energie, uitputten.

Idealistisch A-B (Affective)

Mensen met een idealistisch stijlpatroon hebben vaak veel energie, zijn creatief en richten zich op het bereiken van doelen die niet al te ver weg liggen. Dit type is misschien wel het meest extroverte van alle gedragspatronen. Bij tijden zijn deze mensen ook op zichzelf en te gericht op het bereiken van resultaten. Er moet heel wat gebeuren voordat het hen teveel wordt. Soms zijn ze ook erg naar buiten gericht, terwijl ze tegelijkertijd hard doorwerken om hun doel te bereiken. Het idealistische type is vaak iemand die tegelijkertijd zacht en koppig is. Deze mensen verkopen producten en ideeën omdat ze er in geloven. Ze willen liever overtuigen dan beïnvloeden. De vastberadenheid waar mee ze hun doel bereiken door anderen te overreden, is sterker dan bij de meeste andere mensen.

Invloedrijk B-I-A (3 gelijke hoge scores)

Mensen met dit stijlpatroon zijn vaak gecompliceerd; zij zijn veelzijdig; zij zijn veelzijdig in hun gedrag. Zij kunnen zowel taakgericht als mensgericht optreden, maar hebben soms moeite dit in balans te houden. Zij hebben de neiging veel tijd in persoonlijke contacten te stoppen. Ontwikkeling bij mensen op gang brengen is voor hen een belangrijk resultaat. Als ouder, leraar of verkoper proberen zij anderen op een positieve manier te beïnvloeden. De zakelijk resultaten hebben ook hun interesse, maar zij houden meer rekening met andermans gevoelens dan menig zakenman die alleen op resultaten let en zich niet bewust is van gevoelens van anderen.

Sherry Argov schreef de boeken;

“De ideale vrouw is een Bitch!” en “Waarom mannen een Bitch trouwen!”

“Ik gebruik het woord Bitch niet om vrouwen te beschrijven die wreed of gemeen zijn. Ik gebruik Bitch puur ironisch – dus neem het niet te serieus. Ik gebruik het om een sterke vrouw te beschrijven die een eigen identiteit heeft en zelfverzekerd is. Ze heeft er geen moeite mee om hem ruimte te geven, omdat ze zelf graag ruimte neemt. Ze is duidelijk in wat ze wil en in wat ze niet pikt. Bij het minste of geringste gebrek aan respect is ze weg, en dit maakt haar niet minder opwindend voor een man, integendeel. Zij is de vrouw met wie hij wil trouwen”.

Je kunt me e-mailen op Contact.