Tag: Seks

2012 Fatale fuik

Fascinerend  en werelds om ‘de fatale fuik’ te lezen in het vliegtuig.

De vliegwereld van controle, ratio, beheersing en techniek opdat we veilig aan de andere kant van de aardbol komen. Dit in tegenstelling tot de wereld van mensenhandel waar het gaat om emotie en afhankelijkheid, criminelen die niet of nauwelijks te beheersen zijn en zich over de hele aardbol bevinden.

Verbaasd was ik dat mensenhandel pas sinds enkele jaren echt op de kaart staat bij politie en justitie. Dat schokt mij enigszins maar verklaart wel het verhaal 2008 Seks als wapen dat in 2008 geplaatst is n.a.v. ervaringen jaren terug. Men was in die tijd blijkbaar nog onvoldoende bekend met- en instaat tot het bestrijden van mensenhandel waardoor justitie in de criminele valkuil stapte. Dit inzicht kleurt het zegevieren, arrogantie en hoogmoed bij criminelen zoals het boek aangeeft.

Ik deel de mening dat het leest als een jongensboek. Maar wel een jongensboek waarin kennis word gedeeld met betrekking tot zowel juridische (on)mogelijkheden, wetten en procedures als wat er in mensen om gaat. Op een open en respectvolle wijze word zicht gegeven in ‘de handel’ en hoe houding, gedrag en uitspraken van slachtoffers ‘te lezen’ zijn .

Verplichte kost voor allen die zich direct of indirect bezighouden met dit soort thema’s. Voor de zgn. professionals die zich regide vasthouden aan geheimhoudings- en zwijgplicht weer een confrontatie met de mensenrechten- verdragen.

Ik blijf achter met de vraag wie toch al die mannen (en vrouwen) zijn die hun lusten botvieren binnen de prostitutie en maken dat mensenhandel een lonende criminele business is.

En waarom bol.com mijn recentie niet plaatst is ook een vraagteken.