Tag: Justitie

2011 NEE … tegen ‘Martijn’

Seks met kinderen is niet normaal, en wij willen niet leven in een land waar een pedofielenvereniging zoals “Martijn” wordt getolereerd. Ik hoop dat er een voorstel kan komen om de wet aan te passen en deze pedofielenvereniging “Martijn”; uit Nederland wordt geweerd. De petitie is als “burgerinitiatief” op dinsdag 6 september 2011 overhandigd aan de Tweede Kamer.

Op 5 september is de indiener, Henk Bres, in het programma van Knevel & vd Brink en word daar aan de tand gevoeld door  de presentatoren en Frits Wester (parlementair verslaggever). Zo gaat dat in Nederland, we leiden af van zaken die we niet willen/kunnen zien door  oa de boodschapper aan de tand te voelen, te komen met juridische- en of ethische bliksemafleiders etc.. We draaien rollen om door de boodschapper aan te vallen. Wie zijn nek uitsteekt…kop boven het maai veld steekt …..kan forse aanvallen verwachten zowel boven als onder de gordel.

Weet jij wel voldoende van wat Martijn doet ?  Waar ligt jouw eigen morele grens ?  Misschien is het wel goed voor pedofielen om lotgenoten contact te hebben over gemeenschappelijke gevoelens voor (sex met) kinderen ? Weet je wel dat pedofielen soms belaagd worden door mensen die het recht in eigen handen nemen?

Henk Bres bleef staan immers pedofielen zijn ziek, het is geen geaardheid, het is een fixatie, een verslaving zoals aan drugs, drank. Vergelijkbare patronen zijn zichtbaar. Het is de vraag of het voldoende is om veroordeelde pedosexuelen chemisch te castreren immers dan zijn er al slachtoffers gevallen. Het is de vraag of het voldoende is om een pedofielen vereniging, stichting, partij of clubje te verbieden immers dan gaat het ook ondergronds verder. Het zijn echter allemaal initiatieven die bij kunnen dragen aan het verminderen van het aantal kinderen dat slachtoffer word van volwassenen die hen sexueel misbruiken. Of zoals Henk Bres zegt van volwassnen die vuilspuiten en bezig zijn met viespeukerij. Elk sexueel misbruikt kind is er een te veel.

Dit soort initiatieven helpen om het taboe rondom sexueel misbruik en alle elementen die daar bij een rol spelen bespreekbaar te maken en vooral te houden. Immers ook door de vraagstelling in dit programma blijkt weer hoe hardnekking we het onderwerp niet willen bespreken en daders de hand boven het hoofd houden.

In het programma gaat de focus naar Henk Bres in plaats van naar het aanpakken van mensen die uitdragen dat seks met kinderen mogelijk moet zijn.  Onlangs ging het uitgebreid over  de zgn privacy van inbrekers bij het plaatsen van beelden van beveiligingscamara’s  op intranet door gedupeerden in plaats het  voorkomen van criminaliteit, het opsporen van criminelen e.d.. Zie ook diverse  andere columns zoals  bijvoorbeeld ‘slachten’ waarin het gaat om juridische getouwtrek in plaats van de ontwikkeling van kinderen, ‘recensie’ waar het gaat om de minister in plaats van jongeren die opgevoed moeten worden, ‘politiek mishandeld’ waar het gaat om ethisch gepraat in plaats van voorkomen dat kinderen mishandeld worden, de moeder van Roxanne, ruwe bolster gespleten pit etc …

Durf nee te blijven zeggen!


Voorzitter Martijn Langer Vast
De huidige voorzitter van pedofielenvereniging Martijn, zit sinds 31 maart 2011 vast wegens het bezitten en verspreiden van kinderporno. Begin juni verlengde de rechtbank Haarlem de voorlopige hechtenis van Van den B. met dertig dagen. Op 7 juli aanstaande begint zijn zaak bij de rechtbank Haarlem. Het is nog onduidelijk of de zaak dan ook inhoudelijk behandeld gaat worden.

Tijdens een huiszoeking in oktober 2010 werden grote hoeveelheden kinderporno in beslag genomen. Toch duurde het nog een half jaar voor hij gearresteerd werd. Bij de arrestatie van Van den B. op 31 maart werden computers en andere informatiedragers in beslag genomen voor verder onderzoek.

Justitie verdenkt Van den B. niet alleen van het bezitten, maar ook van het verspreiden van kinderporno. De zaak van Van den B. maakte onderdeel uit van het orienterende onderzoek dat het OM Rotterdam deed naar vereniging Martijn.

Het OM Rotterdam bekeek of de zaak van Van den B. aanleiding gaf tot het vervolgen van Martijn als een criminele organisatie. Afgelopen zaterdag werd bekend dat het OM onvoldoende aanleiding ziet om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar Martijn.

Zie ook (zoeken via Google):

  • Politie en justitie grijpen wederom niet in bij pedo-club Martijn.
  • Acht bestuursleden Martijn veroordeeld.
  • Vier keer aangifte tegen pedoclub.
  • Pedoclub Martijn niet te bestrijden.
  • Voorzitter Martijn zit langer vast..

2011 Doggerende voort!

Ergens in het hoge Noorden, de Noordkop, ligt Ei stad. Nog niet zo heel lang geleden wauwelden jaren lang vele wijze uilen over de werkeloosheid in de Noordkop en het te kort aan banen. In het jaar MIN 2 besloten de wijze uilen om Ei stad te gaan bouwen opdat de werkgelegenheid een impuls zou krijgen.
Ei stad had als doel om uilskuikentjes op te vangen, op te voeden en te behandelen.

De wijze uilen gaven Olibbom de opdracht om Ei stad te ontwikkelen. Olibbom was een oude bekende van de wijze uilen. Gedistingeerd en wijs met de gave om bommetjes om zich heen te leggen en vervolgens verbaasd te zijn als ze ontploffen. Door die ontploffingen was Olibbom al een paar maal uit zijn nest gevallen. Olibbom was erg in zijn nopjes met deze mooie opdracht, zijn  blauwe ogen schitterden en zijn bolletje glom van trots en bleef glimmen door het zachte hete boter wat de wijze uilen druppelsgewijs naar beneden lieten vallen.

Olibbom ging voortvarend aan de gang, hij zocht een maatje en vond die in de wijze Professor. De wijze Professor was deskundige in opgroeien, opvoeden en gedragsproblemen bij uilskuikentjes. Samen gingen zij in het jaar MIN 1 op zoek naar een compleet projectteam om Ei stad te ontwikkelen.

Ei stad in ontwikkeling

Alvorens een compleet team gevormd te kunnen hebben werd Olibbom bij de wijze uilen geroepen. De wijze uilen maakten zich grote zorgen over hele vele uilskuikentjes en hadden een plan bedacht. Vooruitlopend op Ei stad zou Noorder-ei moeten starten met het opvangen, opvoeden en behandelen van 30 uilskuiken meisjes. In Noorder- ei hadden zich tot dan toe alleen nog maar volwassen vrouwelijke eksters genesteld. De wijze uilen, niet gehinderd door enige visie, dachten als er vrouwelijke vogels woonden er ook wel uilskuikenmeisjes zouden kunnen wonen. Noorder- ei zou de proeftuin kunnen worden voor Ei stad. Olibbom en de Professor stelden snel twee hard werkende wezens aan; BigBitch en Zwarte Kat. En daarna volgden er nog vele vogels voor het project team Ei stad zoals Oldboy, de ambtenaar, bromsnor, de vrouw, Bob, catwesel, pennen likker, persellis dagobertha e.d.

Jaar 0

Noorder-Ei

In de grote wijze uilen wereld werd er ondertussen veel gewauweld over het samen wonen van zwartgestreepte uilskuikentjes en roodgestreepte uilskuikentjes. Uiteindelijke, na veel gewauwel, stelt de Korthalsvogel in het jaar 0 dat de uilskuikentjes gewoon samen kunnen blijven wonen, ongeacht kleur strepen.

Voor Noorder-ei werden vele vogels aangetrokken zoals de witte tijger, loyaal, sportman, valk, Tom Poes, junior profs, juf, meester, peut, dominee, boekenwurm en vele andere vreemde vogels en wezens … In het najaar van jaar 0 opent Noorder-ei de deuren voor opvang, opvoeding en behandeling van 30 uilskuiken meisjes. Een Rechteruil bepaalt of er sprake is van zwaar wegende redenen om een uilskuikenmeisje uit het nest te halen en onder te brengen in Noorder-ei. De uilskuikenmeisjes waren vaak erg verdrietig en boos dat zij uit het nest gehaald waren en gingen flink te keer.

Jaar 1

De uilskuiken meisjes gingen zo te keer dat de wanden van het ei verstevigd werden. Halverwege jaar 1 besluiten de wijze uilen dat Noorder-ei open moet blijven als in jaar 2 Ei Stad opent. Dit omdat er nog o-zo veel uilskuikentjes zijn die opgevangen, opgevoed en behandeld moeten worden. De verwachting is dat Noorder-ei wel tot het jaar 4 of 5 open zal moeten blijven.

Noorder-ei binnenplaats

In de grote wijze uilen wereld is veel miscommunicatie over opvangen, opvoeden en behandelen van uilskuikentjes, men wauwelt door elkaar heen zonder echt te kijken en te luisteren wat er in al die dorpen, steden en Noorder-ei nu werkelijk gebeurd met uilskuikentjes. De wijze uilen dachten dat er weinig gebeurde met de uilskuikentjes, dat de uilskuikentjes zich maar verveelden en er onvoldoende goede aandacht voor hen was. De uilskuikenmeisjes kwamen echter huilend binnen in Noorder-ei en gingen er ook huilend weer uit als zij afscheid van iedereen moesten nemen. De wijze uilen bedachten dat Behandelen het toverwoord was. Als de uilskuikentjes behandeld zouden worden, zouden het keurige nette aangepaste wijze uilen kunnen worden …

Noorder-Ei viert het 1 jarig bestaan.

Ei stad in aanbouw

Jaar 2

Halverwege jaar 2 is Eistad geopend. Olibbom was daar nog getuige van maar heeft het stokje overgedragen aan de wat meer bij de tijd zijnde Olibbaard. Er was een groot feest, iedereen mocht komen kijken en er werd een boek uitgegeven.

Ei stad opendag

De uilskuikenmeisjes van Noorder- ei verhuisden naar Ei Stad. Noorder-ei zou opgeknapt worden en snel weer open gaan voor nieuwe uilskuikenmeisjes. Voordat het opknappen goed en wel begon besloten de wijze uilen dat in Noorder-ei geen uilskuikenmeisjes meer zouden komen maar bolletjes vogels. Catwesel en alle vreemde vogels die in Noorder-ei zouden gaan werken zijn toen maar mee gegaan naar Ei stad.

In Ei stad was het een drukte van belang, buigen of barsten, vele uilskuikentjes kwamen er wonen, zwartgestreepte, roodgestreepte, jongens en meisjes. De uilskuikentjes gaan gewoon naar school in Ei stad en zij hebben contact met vele vreemde vogels zoals b.v. de psych, de peut, dok, drama-queen, boekenwurm, kleerkast en nog veel meer hele vele vreemde vogels. Er zijn in de vrije tijd leuke dingen te doen zoals b.v. catcrawlen, keessiegooien, een stormbaan, duikbak en Skaten door Ei stad. Natuurlijk is het de bedoeling dat de uilskuikentjes weer leren vliegen buiten Ei stad en daarom werd er gewerkt met het sociaal competentiemodel en is er aangesloten bij workwise.

Jaar 3

Ei stad ontwikkelt zich door en doet steeds meer ervaring op omdat onmiddellijke ervaring niet bestaat.
De eerste uilskuikentjes kregen (deel)certificaten en gingen stagelopen en werken.

Zie ook: 2003 Recht op opvoeding.

Ei stad

Het gaat zo goed met de uilskuikentjes en de vreemde vogels dat Olibbaard, de Professor en BigBitch besluiten dat de tijd rijp is voor de volgende stap. Er worden veranderingen in gang gezet opdat er nog beter gebruik gemaakt kan worden van alle krachten en kwaliteiten binnen Ei Stad. Ei stad gaat op pad om nog beter te worden voor alle uilskuikentjes en vreemde vogels, je hoeft immers niet ziek te zijn om beter te worden.

De wijze uilen hebben dit jaar “De Uilskuikenwet” aangepast om dorpen tot steden te kunnen veranderen.

Jaar 4

Ei stad heeft nieuwe straten en geeft verder vorm aan ontwikkeling en het optimaliseren van de kwaliteit van Ei stad in het belang van alle uilskuikentjes. Er ontstaat een broeinest met wilde en bruisende ideeën en plannen om ook buiten Ei stad uilskuikentjes op te vangen, op te voeden en te behandelen.

Gewoon goed

Gedacht is aan het G traject: Gewoon Goed! Met werkzame bestanddelen als Geprogrammeerd (niet te lang gesloten), Gefaseerd (vervolg beschikbaar b.v. thuis, jeugdhulp), Gesloten (koppeling met gesloten locatie), Geleidelijk (overgang naar buiten), Gericht (begeleiding, re-integratie, toekomst), Gedrag (bij terugval kunnen terug plaatsen), Gewoon!

Doordat de straten gewijzigd zijn is er voor sommige wezens geen plaats meer in Ei stad, zo verlaten o.a. BigBitch, old boy, catwesel en de ambtenaar Ei stad.

In de grote wijze uilen wereld is het gewauwel weer opgelaaid over zwartgestreepte – en roodgestreepte uilskuikentjes. Overal hoor je verhalen van vogels die er iets  over willen kwetteren, op de Radio, Tv en fabeltjeskrant. Wijze uilen komen op bezoek in Ei stad.

Jaar 5

Ei stad ontwikkelt door, er zijn plannen voor uitbreiding en er worden vele contacten gelegd met andere steden. Met andere steden en dorpen worden plannen ontwikkelt om uilskuikentjes gezamenlijk nog beter te kunnen opvangen, opvoeden en behandelen. Met andere steden word gekeken hoe er beter samen service gedeeld kan worden.

Het gewauwel bij de wijze uilen gaat door en de wijze uilen nemen een vet vast besluit n.l.; zwartgestreepte uilskuikens en roodgestreepte uilskuikens mogen vanaf jaar 10 niet meer in 1 stad wonen. De wijze uilen besluiten dat er enerzijds nieuwe steden moeten komen voor roodgestreepte uilskuikentjes en anderzijds moeten oude steden straks of zwartgestreepte- of roodgestreepte uilskuikentjes gaan opvangen, opvoeden en behandelen.

Jaar 6

Ei stad breidt uit en gaat zich richten op zwartgestreepte uilskuikentjes. Olibbaard heeft besloten het land te verlaten en de wijze Professor gaat zijn plaats in nemen en word Olibprof met vooralsnog Zwarte Kat en Witte Tijger aan zijn zijde.

De bestaande plannen met de andere steden worden in een nieuw projectteam Trans-ei verder ontwikkelt voor roodgestreepte uilskuikentjes. Zwarte kat en TomPoes leiden het projectteam.

Jaar 7

Wijze uilen komen naar Ei stad voor een belangrijke inspectie en besluiten om Ei stad onder verscherpt toezicht te plaatsen omdat zij zich zorgen maken over de veiligheid van de uilskuikentjes. Ei stad viert zijn 5 jarig bestaan.

Het proces Trans-ei kent pieken en dalen, vele wijze uilen wauwelen er over, Zwarte kat en Tom Poes lopen stad en land af en zitten soms dagen vliegen te knippen achter het computer scherm.

Jaar 8

Wijze uilen komen opnieuw naar Ei stad om te toetsen en zien dat er goede veranderingen doorgevoerd zijn waardoor en besloten word het toezicht op te heffen.

Uitwaaien

De wijze uilen besluiten Trans-ei te financieren, de samenwerkingsovereenkomst tussen de steden word getekend. Zwarte Kat en Tom Poes kunnen eindelijk echt aan de slag.

De wijze uilen zijn erg druk met het omvormen van dorpen tot steden voor roodgestreepte uilskuikentjes en steden aan te passen opdat zij alleen nog roodgestreepte -of  zwartgestreepte uilskuikentjes huizen.

Jaar 9

Ei stad gaat werken met de basis methodiek YOUTURN, een integratie en uitbreiding van het sociaal competentie model en Equip. Voor de uilskuikentjes brengt YOUTURN duidelijkheid en continuïteit.

De eerste paal van Trans-ei word geslagen.

De wijze uilen zijn erg druk en er word veel gewauweld en er word besloten steden die eerst voor zwartgestreepte uilskuikens bedoeld waren nu te bestemmen voor alleen roodgestreepte uilskuikentjes.

Jaar 10

De wijze uilen hebben nog eens goed geteld.
Er zijn veel minder zwartgestreepte uilskuikentjes dan gedacht.

Trans ei

De wijze uilen geven aan voornemens te zijn Ei stad te gaan sluiten samen met nog enkele steden voor zwartgestreepte uilskuikentjes.

Trans ei opent de deuren voor roodgestreepte uilskuikentjes.

Jaar 11

Ei stad is leeg.

Leeg nest

Geen uilskuikentjes.

Zimmer fr(ei)

Ei stad is leeg.

Olibprof met de schil op de neus.

Calimero.

Ei stad is leeg.

De kip is bedacht door het ei.

Om nog meer eieren te maken.

Ei stad is leeg.

De geest leeft voort.

Ei stad

Ei stad is leeg.

Een prachtig boek achterlatend.

Over  jaar 2 t/m 10.

Het ei als inspiratiebron.

Vandaag is het begin van de rest van je leven!

Het gedachtengoed leeft voort.

Gelukkig nog lang!

Ei stad is leeg.

Al doggerende voort!

Bekijk ook: 2012 Presentatie Noorderzand – The story of Noorderzand.


2015 Doggershoek is goed terecht gekomen, nu de vluchtelingen nog …

Asielzoekerscentrum Den Helder Doggershoek

Opening Doggershoek
Na een grondige verbouwing is de Doggershoek (voormalige rijksinrichting voor jeugdigen) eind augustus 2015 als asielzoekerscentrum (azc) in gebruik genomen en op 30 september 2015 officieel geopend. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft met de gemeente een overeenkomst gesloten met het oog op een azc dat langdurig in bedrijf blijft.

In het kader van het project DroomHelder (dromen over een inspirerende toekomstvisie voor een mooie en betere stad) hadden deze jongeren een voorspellende droom. Zij droomden dat de Doggershoek in gebruik werd genomen als azc en een onderdeel zou worden van de wijk, met een restaurant met gerechten afkomstig uit de landen van de bewoners.

2010 Waar zijn we mee bezig?

Zomer 2010 brengt ons een  meldpunt voor het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen , die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in diverse jeugdzorg-instellingen.  De zogeheten commissie-Samson doet dit onderzoek vanaf het voorjaar 2010 en heeft in de zomer een telefonisch meldpunt geopend voor slachtoffers en andere betrokkenen en opent tevens in het najaar een speciale website Onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl (domeinnaam inmiddels opgeheven).

Blijkbaar is het fenomeen van misbruik  en misbruik gerelateerde slangenkuilen nieuw voor onze politici en geschokt als ze zijn laten ze er 2 commissies op los. De commissie Deetman onderzoekt  misbruik binnen de Rooms Katholieke kerk en de commissie Samson onderzoekt signalen van seksueel misbruik van minderjarigen die toen en nu onder verantwoordelijkheid van de overheid gedwongen zijn geplaatst in (rijks)inrichtingen, internaten, kindertehuizen en pleeggezinnen. Er wordt bekeken in hoeverre de meldingen bekend zijn bij de overheid en zo ja, hoe er mee wordt omgegaan. Zaken die voor vervolging in aanmerking komen en die niet verjaard zijn, worden na overleg met betrokkene doorgegeven aan het Openbaar Ministerie.

Blijkbaar hebben onze heren politici onvoldoende kennis van- en vertrouwen in de vele organisaties en instellingen die deze problematiek ((h)er)kennen. Blijkbaar hebben de ministers van Jeugd & Gezin en Justitie onvoldoende vertrouwen in besturen, raden en commissie van toezicht, klachten procedures, gespecialisseerde advocaten, belangenverenigingen, hulpverleners, politie e.d.

Met de politieke hoop en wil om de wereld maakbaar te krijgen, een en ander glad te strijken, te beheersen komt er een onderzoek en een meldpunt. De politieke heren in de ivoren toren zullen samen met de pers-ratten uit de riolen van de samenleving hiermee de zorg voor slachtoffers nog verder bedoezelen. Eerst stralen zij eendrachtig uit dat jeugdzorg je kinderen uit huis haalt , niet functioneert en ieder die een kind kan krijgen is opeens deskundige … Vervolgens stralen ze uit dat die kinderen dan ook nog seksueel misbruikt worden. Natuurlijk is het zo niet bedoeld, maar met enige samenlevings sensitiviteit kan je wel verwachten dat het zo gaat werken. En dat allemaal betaald van onze belasting centen.

Waar zijn we mee bezig in Nederland?

Zie ook: 2005 Angst van leken regeert, en het verhaal 2010 Echte mannen hebben borsthaar.

23 September 2010

Bevindingen van de commisie over seksueel misbruik in de Jeugdzorg krijgen vandaag aandacht in de media. Een snelle scan van de artikelen in de pers laat zien, dat alleen edities van het Noord-Hollands Dagblad als kop hebben “Jeugdzorg verzwijgt misbruik”, met daarboven “Veel meldingen slachtoffers”. Andere berichtgeving heeft als kop “Ruim 100 meldingen”.

Scroll Up