Tag: Gemeenten

2019 Voortdurende verandering

Het is mooi weer,
Ik neem de fiets van Heerhugowaard naar Alkmaar,
Al snel kom ik bij de middenweg,
Die oude weg naar Alkmaar met die mooie bomen,
die allen gekapt zijn.

Nog steeds is deze weg afgesloten,
Nog steeds lopen er mannen met hesjes te werken aan de weg,
Het is onduidelijk hoe ik nu op de fiets naar Alkmaar moet,
Ik neem een afslag,
probeer een andere weg naar Alkmaar.

In de verte zie ik de file voor de leegwater brug,
Ook daar gedoe met uitlopende wegwerkzaamheden,
tot na de zomer dagelijks files,
dat kost ieder veel tijd,
Terwijl het al lang klaar had zullen zijn.

In de file dacht ik aan de mensen rond Schiphol,
Het vliegveld moet uitbreiden om zich aan te passende aan de veranderende wereld,
Het kleine stukje Groningen met zijn aardbevingen,
Onrust, onduidelijkheid, angst, toezeggingen die weer aangepast moeten worden,
Omdat de tijd en de realiteit ze achterhaald.

Bij een jeugdzorgaanbieder loopt onze route van contractmanagement via zorgregistratie, facturatie naar verantwoording,
de client loopt hier binnen het hulpverleningsproces,
Vorige week hoorde ik veel onvrede,
het spitste zich toe op een plotselinge verandering per mail meegedeeld – over een registratie verandering,
Ik hoor de roep en behoefte om duidelijkheid, analyse, toezeggingen, betere implementatie plannen.

We horen het, we snappen het en we hadden het weer beter of anders moeten aanpakken,
we blijven leren maar blijven ook fouten maken,
vanuit de intentie om het samen steeds weer een beetje beter te doen,
en we zien ook groei en verbeteringen,
maar we zijn er nog niet.

Het is de wereld waarin wij leven,
Ik moet opeens terug denken aan de woorden van mijn baas in de vrouwengevangenis,
Ruim 20 jaren geleden schreef zij;

“De veranderingsprocessen zullen doorgaan of je dat nu wilt of niet, of je dat nu leuk vindt of niet. Als je het niet leuk vindt, voortdurend op de rem blijft staan, zal het uiteindelijke effect daarvan zijn dat de tijd toch doorgaat, veranderingen toch gestalte zullen krijgen. In dat geval leveren veranderingen nogal wat frustratie op, geuit in negatief gedrag, waar je niet vrolijker van wordt. Uiteindelijk zal de uitstraling merkbaar zijn in de persoon zelf en in alles waarmee hij in aanraking komt. Er is een verlies van vermogen om zelf sturing aan te brengen, zelf verantwoordelijk te zijn.

De constatering dat je iets slecht vindt zou moeten maken dat je een afweging maakt voor jezelf of je dat verder wel zo wilt, je bent zelf degene die daar over beslist. Als je jezelf steeds in een situatie houdt die je als slecht ervaart past het niet meer om voortdurend naar anderen te roepen dat “ze” iets aan de situatie moeten doen. Je bent er zelf in gebleven. Het blijft wel jammer, leven (waaronder werk) kan, ondanks haar schaduw zijden, zo leuk en goed zijn.

Als je veranderingen wel leuk vindt, als je er een beetje voor open staat zal het effect zijn dat allerlei nieuwe ideeën, voorstellen op je af komen, waarover je je een beeld kunt vormen. Ook dan is het goed en een uitdaging om veranderingen eerst te zien in het licht van de tijd en dan te kijken hoe dat werkt in je eigen werk, in je eigen persoon. Als je wat meer open staat voor veranderingen betekent dat nog niet dat het allemaal even leuk is, maar wel dat je frustratie grens hoger ligt en dat je je een reëel beeld kunt scheppen van wat er aan de hand is en welke kant het op gaat.

Als je zo levendig bent dat je dat kunt, dan blijven grote delen van je leven, en dus van je werk, leuk en interessant en zul je steeds in de ontmoeting met andere mensen een mogelijkheid zien om ervaringen uit te wisselen, ideeën te peilen, levendig te blijven en bezig te blijven met jouw dromen en idealen.

Idealen bereiken we nooit, daar zijn het idealen voor. Niets is statisch, veranderingen volgen elkaar op. Ook (on)prettige situaties veranderen met de tijd. Het is belangrijk om als in een judo greep je voortdurend aan te passen aan de voortdurend veranderende omstandigheden en te proberen met een lach en een traan te genieten van wat je hebt”.

Zoals de zee altijd in beweging is,
en steeds maar verandert,
iedere golf weer anders is,
dan de voorgaande,
in vorm, snelheid en kracht,
geen stabiliteit, geen rust,
een eeuwig bewegen,
zo is het leven van een organisatie.
De enige stabiliteit is die van voortdurende verandering.

Ik ben bijna in Alkmaar,
heb er 15 minuten langer over gedaan.
De zon schijnt.
Ik zie voorjaarsbloemen.
Lammetjes.
En hoor een schaterende kinderlach uit de speeltuin.
Voor kind en toekomst.
Daar doen we het samen voor,
daar doe ik het voor!

2018 Aanbestedingswaanzin …

Zie: 2018 Er is hoop …

De uitdaging formuleerde ik eind 2017 als volgt;

Hoe kunnen we met elkaar voldoende stabiliteit en continuïteit behouden en creëren?

Om de transformatie, alle veranderingen in het jeugd-zorglandschap,
Vorm te geven,
Vanuit nieuwsgierigheid naar de toekomst,
Met boven- en onderstromen,
Tussen verleden en toekomst, 
In het belang van kind en toekomst!

Deze laatste dagen van 2018 kijken we terug op een totaal veranderde wereld in de afgelopen maanden. De aanbestedingswaanzin laat zijn sporen na. Dit kan niet zijn wat er bedoeld werd met de transformatie en de doelen uit de jeugdwet. Juridisch zijn de vinken gezet. De sommen kloppen. Maar gooien we nu niet het kind met het badwater weg? Operatie geslaagd, patiënt overleden? Kan ik nog geloven in de democratie?

Velen denken er net zo over als het gaat om de aanbesteding van de gesloten jeugdzorg in Noord Holland. Ik kan het niet mooier opschrijven dan dat al is gedaan in de vele artikelen. Enkele linken hier onder ter illustratie.

Naast dit grote effect van de aanbestedingswaanzin is er ook nog veel kleiner dagelijks leed in de jeugdland samenwerking waarbij gemeenten met de arrogantie van de macht proberen de wereld te verbeteren. Er wordt nog veel te veel over anderen gesproken in plaats van met.

De onderstromen en bovenstromen werken nog niet in ons voordeel maar lijken ons tegen te werken. Of het nu gaat om de onderdelen binnen gemeenten zoals bijvoorbeeld inkoop-contract, beleid en sociaal team, onderdelen binnen grote aanbieders zoals bijvoorbeeld lijn en staf of tussen gemeenten, aanbieders, onderwijs e.d..

Als het niet over kinderen zou gaan dan zou je er bij de borrel hartelijk om kunnen lachen, de naïviteit, de onkunde, onnozelheid vanuit intens goede integere bedoelingen. Opmerkingen van gemeente ambtenaren zoals bijvoorbeeld “ik gun het dit kind zo om …”, “ik ben zelf vroeger ook suïcidaal geweest en heb het ook gered”, “ouders werken mee dus kan er geen OTS aangevraagd worden”. Maar ook opmerkingen van jeugdzorgwerkers die de werkdruk niet meer trekken, veel tijd bezig zijn met registreren, tijdschrijven, verlengingen aanvragen, hoofd-onderaannemer schappen regelen etc …

Een voorbeeldje van een gemeente directeur die hoog van de toren blaast over overname van onderneming als het gemeentelijke wijkteam, dat bestaat uit veel medewerkers met een arbeidscontract bij diverse aanbieders, aanbesteed wordt door de gemeente. Natuurlijk verlenen de aanbieders alle medewerking. Het contract tussen gemeente en aanbieder eindigt. Er ontstaat een nieuwe situatie. De aanbieder is de werkgever, daar komt het loonstrookje vandaan totdat de medewerker ontslag heeft genomen en in dienst is genomen door de partij die de aanbesteding gewonnen heeft.

Of neem een jeugddeskundige van de gemeente die anno 2018 nog durft te melden dat het niet de bedoeling is dat er naast bijvoorbeeld een gezinshuis beschikking een deeltijd pleegzorgbeschikking wordt aangevraagd omdat gezinshuisouders als zij vrij willen dat zelf maar moeten regelen. Alle bewegingen met betrekking tot ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen, aktieplan pleegzorg, kwaliteitskader gezinshuizen, voor ieder kind een thuis, versterken van de kracht van pleegouders, Alicia etc … zijn blijkbaar langs hen heen gegaan. Natuurlijk is er iets op te lossen in het berichtenverkeer om afkeurregels te voorkomen.

Alle vooroordelen over het te kort aan pleegouders omdat pleegzorgaanbieders het niet goed genoeg zouden doen. Natuurlijk maken ook aanbieders van pleegzorg fouten en valt er nog veel te leren met elkaar bijvoorbeeld hoe we nog beter de pedagogische civil society kunnen benutten. Niet als middel maar als doel. Niet instrumenteel gericht op een hulpverleningsdoel maar juist vanuit betrokkenheid, de persoonlijke relatie, het “er zijn” voor kinderen. Het gaat niet om het zoeken naar een bed voor een kind maar het samen leren leven en passende steunstructuren rond kind en gezin.

Van diensten draaien naar samenleven. En dat pleegouders stoppen na een aantal jaren is een normaal verschijnsel immers ook zij raken op enig moment op leeftijd of maken andere keuzes. En bij netwerkpleegzorg is het al helemaal vanzelf dat als je kleinkind, buurjongen, nichtje of neefje op zichzelf gaat wonen of een andere plek heeft gevonden de pleegzorg stopt. Werven, trainen, selecteren, gezinsonderzoeken etc … is dan ook een regulier cyclisch proces waar we natuurlijk steeds naar moeten blijven kijken hoe het beter kan, anders, aansluitend bij de veranderingen in de samenleving zoals digitalisering. Altijd vanuit de bedoeling, kind en toekomst.

Wrijving geeft glans maar je kan het ook kapot drukken. Hoe kunnen we de diverse uiteenlopende meningen en ervaringen benutten om elkaar in het midden weer te ontmoeten en samen te leren. Deep Democracy geeft hierbij mooie inzichten leerde ik laatst in een gesprek op voeten. Hoe kunnen we echt samen ons inzetten voor kind en toekomst zonder “verdeel en heers”, en zonder “arrogantie van de macht”. Hoe kunnen we samen leren leven?

Na de hoop eind vorig jaar ben ik nu ernstig bezorgd over de ontwikkelingen in jeugdland en zal mij tot het uiterste blijven inzetten voor de belangen van kind en toekomst. Wetende dat er een grote beweging gaande is van bezorgde en verontruste mensen als het om jeugdland gaat.

– – – / – – –

Hieronder een aantal verwijzingen met betrekking tot de door parlan-Transferium verloren aanbesteding gesloten jeugdzorg in Noord Holland;


[01]
Kortgeding aangespannen over aanbestedings proces gesloten jeugdzorg. Zie: Link


[02]
Parlan/Transferium start kort geding tegen 18 gemeenten Noord Holland Noord en eist stop op aanbesteding. Zie: Link


[03]
Gemeenten voor de rechter gedaagd door Jeugdzorgaanbieder. Zie: Link


[04]
Parlan/Transferium in Heerhugowaard spant spoedproces aan tegen achttien gemeenten over gesloten jeugdzorg. Zie: Link


[05]
Parlan/ Transferium start kort geding om aanbesteding. Zie: Link


[06]
Gesloten jeugdzorginstelling Transferium spant een kort geding aan tegen achttien gemeenten in Noord-Holland. Zie: Link


[07]
In een brandbrief aan 24 gemeenten in Noord-Holland roept de gesloten jeugdzorginstelling Transferium nogmaals op om de nieuwe aanbesteding van intensieve jeugdzorg aan een zorgaanbieder in Zuid-Holland te herzien. Volgens Transferium komt de zorg van tientallen kwetsbare jongeren anders in gevaar.
Zie: Link


[08]
Radio1 Nieuws & Co 16u tot 17u o.a. over Transferium Jeugdzorg dat gesloten jeugdzorg biedt in Noord-Holland noord, IJmond en Kennemerland. Zie: Link


[09]
Europese aanbestedingen in de jeugdzorg zijn contraproductief, onnodig vertragend, zeker niet in het belang van jongeren en moeten niet meer plaatsvinden. Zie: Link


[10]
Defence for Children roept op het belang van het kind mee te wegen. Bij de aanbesteding van jeugdhulp door gemeenten is onvoldoende inzichtelijk op welke wijze gemeenten het belang van het kind meewegen. Zo weten bijvoorbeeld 72 jongeren in Heerhugowaard niet zeker of zij de zorg kunnen blijven krijgen, die ze nu krijgen, omdat de gemeente heeft besloten te gaan wisselen van aanbieder van gesloten jeugdhulp. Defence for Children roept op de aanbestedingsprocedures direct te evalueren. Zie: Link


[11]
Zelfs partij voor de dieren spreekt zich uit over aanbesteding gesloten jeugdzorg. De laatste weken stonden media bol van het aanbestedingsdebacle rondom het Transferium, onderdeel van Parlan. Deze gesloten jeugdzorginstelling in Heerhugowaard biedt hulp en behandeling aan jongeren met ernstige gedragsproblemen. Zie: Link


[12]
Groen Links maakt zich ernstig zorgen over de aanbesteding gesloten jeugdzorg. Zie: Link


[13]
Jeugdzorg loopt spaak als minister niet in actie komt. Zie: Link


[14]
’Jeugdzorg moet je niet aanbesteden’, vindt PvdA Alkmaar. Zie: Link


[15]
Haarlemse ‘super-wethouder’: ‘Keer op schreden terug: jeugdzorg voorlopig bij Transferium’. Zie: Link


[16]
Steunbetuigingen, ouders die in actie dreigen te komen en zelfs Kamervragen van GroenLinks. De kwestie rond Parlan en het Transferium in Heerhugowaard maakt behoorlijk wat los. Zie: Link


[17]
Vader bezorgd – Zorgen over de jeugdzorg. Zie: Link


[18]
Vader bezorgd over toekomst jeugdzorginstelling: “Deze plek is heilig voor ons”. Zie: Link


[19]
Boze brief van ouders over aanbesteding jeugdzorg. Zie: Link


[20]
Blog – Aanbestedingswaanzin in de jeugdzorg helpt gezinnen niet. Zie: Link


[21]
Aanbesteding in gespecialiseerde Jeugdzorg leidt tot papieren wensdenken en slechtere zorg.
Zie: Link


[22]
De slag om de moeilijke jongeren. Jeugdzorg Gemeenten willen de jeugdzorg vernieuwen. Is dat slim als het de zorg voor de moeilijkste jeugd betreft? De rechter moet oordelen. Zie: Link


[23]
Brandbrief advocatuur over jeugdzorg Noord-Holland Noord. Zie: Link


[24]
Advocaten eisen ingrijpen door minister bij gesloten jeugdzorg in Noord-Holland Noord. Zie: Link


[25]
Zorgminister spreekt zich uit over jeugdzorginstelling Transferium. Zie: Link


[26]
Renee Middel – Levensbelang van kind en toekomst, Continuïteit van zorg en bovenregionale belangen … de minister spreekt. Zie: Link


[27]
Tweede Kamer – Aanbesteding gesloten jeugdhulp Noord-Holland Noord. Zie: Link


[28]
Jongeren uit Transferium in Heerhugowaard mengen zich in spoedproces over gesloten jeugdzorg.
Zie: Link


[29]
Opinie: Problemen in de jeugdzorg zijn groter dan alleen financieel. Zie: Link


[30]
Steeds meer gemeenten kopen jeugdzorg in op basis van de te behalen resultaten. Zie: Link


[31]
’Frisse wind’ in jeugdzorg Noord-Holland Noord wordt ook toegejuicht. Zie: Link


[32]
Weg vrij voor ingrijpende verandering in jeugdzorg. Zie: Link


[33]
Gemeenten en jeugdzorginstelling hard in de clinch over aanbesteding: “Die jongeren hóeven niet weg”. Zie: Link


[34]
Parlan verliest kort geding om gesloten jeugdzorg in Noord-Holland. Zie: Link


[35]
De gesloten jeugdzorginstelling Transferium in Heerhugowaard heeft een rechtszaak tegen achttien gemeenten in Noord-Holland verloren. De instelling maakte bezwaar tegen een openbare aanbesteding. Zie: Link


[36]
Vrank Post – We zijn verdrietig over de uitslag ban het kort geding. Vandaag heeft de rechter besloten dat achttien Noord-Hollandse gemeenten in hun recht stonden om de aanbesteding van de gesloten jeugdzorg over te hevelen van Parlan naar Horizon. Een verlies voor jeugdzorginstelling Transferium, onderdeel van Parlan, die zich zorgen maakt over de toekomst van ‘hun’ jongeren. Zie: Link


[37]
Er dreigt een miljoenenstrop voor zorginstelling Parlan, wanneer zij geen nieuwe invulling weet te geven aan Transferium in Heerhugowaard. Zie: Link


[38]
Jeugdzorg Transferium kan voorlopig door. Zie: Link


[39]
Aantal plaatsingen JeugdzorgPlus daalt in eerste helft van 2018. Zie: Link


Of hebben Ger en Jan gelijk en moet ik eerst tot stilstand komen en daadwerkelijk eerst mij zelf verbeteren, zoals ik altijd wel zeg maar misschien onvoldoende doe?

Jan Rotmans:
Huidige chaos en onbehagen zijn voorbode van een geweldige nieuwe wereld.

Jan Rotmans vertelt over systeemveranderingen en transities