Auteur: Renee

2020 Corona week 6 Knopen in je maag

Wat een week!

’t Koepeltje van ’s Heerenloo stopt per 1 juli 2020.
Dat slaat in als een bom en maakt veel emoties los.
Boosheid, onbegrip, verdriet en zorgen om de kinderen en gezinnen.
Teleurstelling en gebrek aan perspectief voor de medewerkers van ’t Koepeltje.
Knopen in je maag.
Dit besluit brengt voor iedereen heel onverwacht extra en nieuwe knopen…
Als metafoor in je (levens)touw.
Knopen kunnen er ook weer uit…

We volgen de visie en maken ruimte voor thuisnabij onderwijs, kinderen hebben recht op onderwijs, (jeugd)zorg neemt niet over maar vult aan, (jeugd)zorg helpt kind en gezin onderwijs-klaar te maken, we willen (ook financieel) een gezonde organisatie worden.
Inspiratie over onderwijs-zorg arrangementen hieronder in de linken.

Rutte dicteert vooralsnog geen festivals en grote bijeenkomsten e.d. tot 1-9-2020.
Hygiëne maatregelen, thuis werken, zo veel mogelijk thuisblijven en het houden van 1 ½ meter afstand blijft tot vooralsnog 20 mei 2020 van toepassing.
Knopen in je maag.
En wat betekent een beetje open gaan voor onderwijs voor ’t Koepeltje? Nog niks, we moeten afwachten tot landelijke richtlijnen shl afkomen op de regio. Volgende week dinsdag of woensdag weten we wellicht meer….

Ondertussen wordt er hard doorgewerkt door iedereen in de gezinshuizen, bij ambulant, op de woningen/dagbesteding. Bij t Koepeltje worden de begeledings-contacten onderhouden en iedereen geïnformeerd. Veiligheid wordt gemonitord, plannen worden gezamenlijk gemaakt, collegiale consultatie e.d…. alles gericht op gezondheid en welzijn voor cliënt en medewerkers.
Zie onderstaande link voor een video sessie voor professionals die werken met kwetsbare gezinnen en de video boodschappen van team KIM.

Ook de Raad van bestuur van SHL had knopen in de maag en vraagt in de media meer aandacht voor de sector mensen met een verstandelijke beperking in deze corona tijden.
Onze directeur Dytmer Hettinga heeft weer een Vlog gemaakt met een prachtige toegift, zie;
https://www.youtube.com/watch?v=2HcNqe5fzu8&feature=youtu.be

Kijk vooral ook naar de regionale nieuwsbrief van 24 april met de verschillende linken, verwijzingen voor meer Corona informatie en hygiëne bijlagen.

Het beloven nog rare weken te worden. Op koningsdag en Bevrijdingsdag mogen we geen feestjes vieren. Hemelvaart en Pinksteren staan voor de deur.
Hoe moet het met de vakanties straks…..
Knopen in je maag.

Knopen kunnen er ook weer uit.
Knopen kan je losmaken en loslaten.

Onderstaand gedicht van Nelson Mandela helpt mij hierbij;

Loslaten

Loslaten betekent niet dat het me niet meer uitmaakt,
Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan doen.

Loslaten betekent niet mijzelf afsluiten,
Het is het besef dat ik een ander niet kan beheersen.

Loslaten betekent machteloosheid toegeven,
Wat betekent dat ik het resultaat niet in handen heb.

Loslaten betekent niet in het middelpunt staan en alles beheersen,
Maar anderen toestaan hun eigen weg te gaan.

Loslaten betekent niet treiteren, schelden of ruzie maken,
Maar zoeken naar eigen tekortkomingen en die verbeteren.

Loslaten betekent niet alles naar eigen hand zetten,
Maar elke dag nemen zoals hij komt.

Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,
Maar er door groeien en leven in het hier en nu.

Loslaten betekent niet oordelen, maar de ander toestaan mens te zijn.

Loslaten betekent niet ontkennen maar accepteren.

Loslaten betekent niet zorgen voor, maar geven om.

Loslaten betekent minder vrezen en meer beminnen.

Ik denk aan jullie!
Renee Middel

Inspiratie onderwijszorg arrangementen

De Kolibrie waar onderwijs en zorg de krachten bundelen
https://www.kolibriesoest.nl

Ontwikkeling en inclusie
http://www.stichtingkanz.com
Door onze unieke samenwerking met het reguliere onderwijs in onze regio kunnen wij, naast zorg, een passend onderwijsaanbod bieden binnen het reguliere basisonderwijs, voor kinderen met een (meervoudige) beperking.

Versterken van het gewone leven
https://www.verus.nl/actueel/nieuws/amsterdam-laat-onderwijs-de-jeugdzorg-regelen

een voorziening in de school
https://www.driemaster-saks.nl/trimaran

VIDEO SESSIE voor professionals die werken met kwetsbare gezinnen in coronatijd
Meld je aan voor de video sessie 30 april 15.00-16.00 voor alle professionals die te maken hebben met kwetsbare gezinnen. Gezinnen waar er door de Coronacrisis een toenemend risico is op huiselijk geweld en kindermishandeling.
https://kwetsbaregezinnen.1sociaaldomein.nl/videosessies

Team-Kim heeft twee video’s gemaakt met tips voor kinderen die door de coronacrisis in nood komen.
https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2020/04/22/team-kim-lanceert-videos-voor-kinderen-en-jongeren-in-nood

Samen staan we sterk
zoek je bv voor een cliënt een vrij toegankelijke voorziening om mensen te ontmoeten of hulp bij een specifiek probleem, kijk eens op;
www.socialekaartgroningen.nl

zorgaanbieders vrezen verantwoordingscircus
https://www.zorgvisie.nl/zorgaanbieders-vrezen-verantwoordingscircus-over-coronakosten/