2020- Corona week 2 -onzekerheid, angst en behoefte aan control

…..helaas niet zoals beloofd een kortere…..maar er gebeurd ook zo veel in korte tijd………

De verhuisklus in het weekeinde geklaard.
Zaterdag van alles uit elkaar geschroefd, huis leeggehaald en verhuisvrachtwagentje gevuld.
Zondag het bed er nog bij, schoonmaken en terug naar Groningen.
Het is rustig op de weg, de zon schijnt en we hebben wind tegen.
Op zondag avond 22.00 uur zitten we samen ‘total los’ op de bank in ‘de troep’ met een wijntje.
We zijn er trots op dat we samen deze klus geklaard hebben.
Zonder hulp in verband met het corona virus.

De werk mails en telefoontjes stromen binnen.
Veel mensen willen duidelijkheid en zekerheid.
Hoe kan ik in deze tijd mijn opleiding vormgeven?
Wat als ik als gezinshuisouder ziek wordt of we het niet langer vol kunnen houden?
Welke mensen kunnen er op de lijst voor inzet op de woningen?
Hoe blijven we in contact met de ambulante cliënten en hoe lang houden zij het vol zonder fysiek contact.
Nemen we een nieuwe cliënt op die op straat staat?

Het zijn onzekere tijden voor ons allemaal en we weten ook niet hoe lang dit aan zal houden.
Ook de politiek wil garanties en toezeggingen om grip te krijgen op de onzekerheid.
We hebben het echter te doen met de feiten die er zijn, en elke dag kan het weer anders zijn.
De ontwikkelingen gaan snel en wat onder druk toegezegd is kan de volgende dag weer achterhaald zijn.
Dat is wat het is en als manager kan ik jullie slechts die spiegel voor houden en vragen op jezelf en elkaar te letten,
we staan er samen voor!

Zo goed en zo kwaad als het gaat proberen we de gewone gang van zaken ook vast te houden.
We bespreken de begroting en de actie’s om een positief resultaat te gaan behalen voor de regio.
Doorvoering van versnelde screening. De vierde nachtdienst.
Wie moeten de e-learning Wet Zorg en Dwang nog doen? Welke e-learnings zijn relevant voor het coronavirus?
Een powerpoint gaat rond over het Trias web/samenhangend melden en verbeteren, wat 1 april in gaat.
Met de expertplanner buig ik mij aan het einde van de dag over de declarabele en niet declarabele uren.
Na een half uur stoppen we er mee want we zijn te moe om logisch over de cijfertjes te kunnen nadenken.

Met verschillende medewerkers maak ik afspraken op maat om zo goed mogelijk werk en prive in balans te houden gezien de specifieke privé omstandigheden.
Over vakantie opname wordt gesproken en het praktijkgedeelte van de SKJ opleiding.
De telefoon blijft gaan en de mails stromen binnen.
Reguliere vragen gaan ook gewoon door over kosten en de curator, kostenplaatsen, arbeidsvoorwaarden, beschikkingen en tarieven, informatie die doorgestuurd moet worden naar medewerkers en een inventarisatie over ziekte klachten.
Contact over een mogelijk project voor re-integratie van ex-gedetineerden met beperkingen.
Een medewerker belt over het afleggen van een verklaring via skype in verband met een lang lopende zedenkwestie.
Collega’s hebben het allen druk en vragen taken over te nemen.
Ik kan amper de stroom van mijn eigen mails en telefoon behandelen en kom ook zelf onvoldoende toe aan reguliere taken.

We ontvangen de “verklaring cruciaal beroep of vitaal proces”.
Deze verklaring kun je als het nodig is laten zien bij de kinderopvang of school.
Mocht de overheid alsnog besluiten tot een “lockdown” dan kan deze verklaring helpen om toch aan het werk te kunnen bij ‘s Heeren Loo (onder voorbehoud van nieuwe eisen die de overheid kan stellen bij een “lockdown”).

Naast medewerkers van het Koepeltje wordt nu ook een ambulant medewerker ingezet op een woning en de ambulante cliënten zullen zoveel mogelijk overgenomen worden door de collega’s.
Er wordt gebeld over een cliënt waarmee het niet goed gaat.
Deze cliënt heeft geen begeleiding voor praktische hulp maar juist om de chaos in zijn hoofd te structuren en zijn drukke gedrag te remmen.
Er wordt afgewogen of deze cliënt toch ondersteuning moet krijgen in een fysiek contact met natuurlijk alle geldende hygiëne en afstandsregels.
Bij een andere cliënt is in het telefonisch begeleidingscontact afgesproken dat de begeleider boeken voor de deur legt.
Een cliënt heeft mogelijk corona maar wordt niet getest en blijft voor de zekerheid thuis, boodschappen worden door ouders voor de deur gelegd en de hulpverlener belt extra.
De bezoekregeling wordt door s Heerenloo aangescherpt.
Er worden taarten gebracht bij gezinshuizen.
Er worden inspirerende corona zaken gedeeld zoals een kinderverhaaltje ‘ ik ben Corona….’ en ‘ als er een eng virus is…..mag ik dan bij jou…’.

Ik schrijf een interne melding over een ernstig incident en er is afstemming tussen de professionals.
Ik verwijs een collega met signalen over het niet hanteren van de corona virus bij een samenwerkingspartner door naar het regionale crisisteam.
Een cliënt die bij het ziekenhuis werkt en mogelijk corona heeft blijft voorlopig thuis en wordt extra gebeld.
Ook een angstige cliënt heeft extra belcontact in het weekeinde.
Een medewerker krijgt nadrukkelijk geen toestemming om een bezoek af te leggen.
We denken na over de vraag om opvang voor een kind uit het Koepeltje en hoe we de ouders zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en verwijzen.
Afspraken en overwegingen over contacten met cliënten worden door medewerkers steeds goed vastgelegd opdat we zo nodig onze keuzes later kunnen verantwoorden.
Medewerkers benutten elkaar, de intervisiegroepen, gedragswetenschappers en manager om te overleggen.
Ik ben trots op onze directeur die een prachtige verrassing heeft. (zie link)

We doen het samen maar toch lopen bepaalde administratieve processen zeer traag en stroperig.
De ontevredenheid hierover bij (nieuwe)medewerkers kan ik mij goed voorstellen.
Volgende week vraag ik de administratief medewerker of zij hier meer vaart in kan krijgen. Mij lukt het (als nieuwe manager?) blijkbaar niet om er de juiste beweging in te krijgen.
Ik bied wederom mijn excuses aan namens de organisatie.
Bij uitzondering gaat een gedragswetenschapper volgende week een huisbezoek afleggen.
Een ding weet ik zeker en dat is ‘i cannot control’ en dat roept vele tegenstrijdige gevoelens op.
De bijlage over loslaten en focus helpt richting te geven,
het blijft lastig.

Het thuiswerken valt voor veel collega’s niet mee met de (eigen, pleeg, gezinshuis, stief, etc…) kinderen ook thuis over de vloer.
Bij de nieuwe maatregelen waar tot 1 juni bijeenkomsten afgelast worden, is het nog niet duidelijk wat er met de school en opvang gaat gebeuren na 6 april.
Spannende tijden.
Meester Bart laat een prachtige ode horen op You-tube(zie link).

Mijn man is zijn ZZP werk kwijt.
Nu alle spullen zo’n beetje verhuisd zijn komen we in beter vaarwater.
De potentiële kopers van ons huis zien ervan af vanwege de onzeker tijden en het eigen huis wat nog verkocht moet worden.
Verschillende mensen kunnen het niet bevatten en vragen zich af of we allemaal wel sporen. (zie link hier onder)
Ook mijn 82 jarige moeder hoort bij deze categorie. Ze vindt het allemaal wat overdreven en zit in d’r eigen bubbel vol herinneringen van vroeger.
Ik breng haar boodschappen en wil als verrassing eten van de chinees meenemen, wat zij zo lekker vindt.
Helaas is ook de afhaal van de chinees dicht.

Vandaag is anders dan gisteren en morgen zal het weer anders zijn.
Dat is zoals het is en de enige zekerheid die ik mee kan geven.
Probeer niet al te krampachtig vast te houden en te beheersen want dat gaat je niet lukken en het kost bergen energie die je anders zou kunnen gebruiken.
Go with the flow en beweeg mee met de veranderingen als in een judogreep.
Weerstand geeft warmte, wrijving glans, zorg dat het lijntje niet breekt, blijf in verbinding.
We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, we zullen het samen moeten doen.
Probeer elkaars perspectieven te (h)erkennen om zo samen uit te stijgen boven ‘het gelijk’, van ‘ik’ naar ‘wij samen’.
Samen voor goed gezond leven, mooi gezond
werk en een gezonde organisatie.
Laat corona-virus week 3 maar komen! (en mijn week 13 bij s Heerenloo NO)
29-03-2020

Linken;

We gaan het samen doen! Directeur NO Dytmer Hettinga
Hier is de link: https://youtu.be/Tfhvxh-As44

Een ode aan jullie allemaal en ik houd van meester Bart;
https://youtu.be/fVGQ14RAKG0

kinderen in gezinshuizen
https://www.linkedin.com/posts/renee-middel_kinderen-in-gezinshuizen-kunnen-niet-naar-activity-6649996362391912448-YcgC

‘Sporen jullie wel helemaal?’
Rens (18) snapt het niet, alle maatregelen rond het coronavirus. Het is allemaal onzin en we stellen ons vreselijk aan, vindt hij: ‘Je kan ook overdrijven.’
Lees het hele verhaal hier: bit.ly/2WEzKAe pic.twitter.com/YjCudrw1hU

als er een eng virus is …mag ik dan bij jou…..
https://eva-harting.wixsite.com/herrieinhuis/post/13-mag-ik-dan-bij-jou
als samen thuis zijn een risico kan zijn
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/als-samen-thuis-zijn-een-risico-kan-zijn

als er een eng virus is …mag ik dan bij jou…..
https://eva-harting.wixsite.com/herrieinhuis/post/13-mag-ik-dan-bij-jou
Fysiek contact bij ambulante hulpverlening
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Fysiek-contact-bij-ambulante-hulpverlening-bij-het-coronavirus

Afwegingen maken
https://www.nji.nl/nl/Afwegingen-bij-fysiek-contact-in-de-opvang-ambulant-en-residentieel-bij-het-coronavirus
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-kindertelefoon-hoort-veel-kinderen-al-vastlopen~ba403590/