2015 Kind centraal in nieuw stelsel

KIND centraal in nieuwe stelsel?

Mijn eerste prive ervaringen met het nieuwe stelsel waar de gemeente vele verantwoordelijkheden gekregen heeft wil ik graag delen in een blog. Niet om af te zijken maar om met elkaar van te leren.

Ik zie dat ik op mijn prive telefoon een paar keer gebeld ben door een onbekend nummer. Ik zie een app van mijn man dat Wim kan bellen over zijn kleinzoon. Wim is een gepensioneerde oud collega van mijn man. Wij hebben nooit echt contact gehad maar ik herinner mij nog een personeelsuitje van de winkelketen enkele jaren terug. Toen heb ik verhalen gehoord over een vechtscheiding van zijn dochter, problematiek rond fusiegezinnen en de zorgen om de kleinkinderen.

Wim wist nog dat ik iets met jeugd deed en hoopte dat ik kon helpen nu zijn kleinzoon van 17 bij hem in huis zit. Hij wil de school af maken maar zijn vader wil de spullen die daar voor nodig zijn niet afgeven. De vader heeft aangegeven dat hij zal zorgen dat zijn zoon in een instelling geplaatst gaat worden. Opa is bang en vraagt zich af of dat mogelijk is. Ook vraagt hij zich af of hij in aanmerking kan komen voor een financiële tegemoetkoming aangezien ze het niet breed hebben. Maar bovenal wil hij dat zijn kleinzoon de spullen krijgt van vader die nodig zijn om de school te vervolgen. Ik hoor Wim zijn verhaal aan en zeg dat ik er even over moet nadenken.

Ik weet natuurlijk helemaal niets van wat hier allemaal achter zit maar hoorde wel de zorg over zijn kleinzoon en de focus op het afmaken van de school.

We besluiten enkele dagen later toch maar even in de auto te stappen en naar de andere kant van het land te rijden om Wim de e-mail adressen en telefoonnummers te overhandigen van de school, het wijkteam en veilig-thuis in zijn gemeente zodat zij ondersteuning kunnen zoeken bij het vinden van oplossingen voor de problemen waarvoor zij zich gesteld zien.

Na 2 weken belt Wim weer op met het verhaal dat de school geprobeerd heeft in contact te komen met vader maar dat deze niet mee wil werken. De school kan verder niets doen. Ook heeft Wim telefonisch contact gehad met het wijkteam. Het wijkteam geeft aan niets te kunnen en mogen doen omdat de gescheiden ouders beiden het gezag hebben. Wim vraagt of zij niet langs kunnen komen want dan kan hij het allemaal beter begrijpen en onthouden. Het wijkteam geeft aan volgens het clik-call-face principe te werken en dus vooralsnog niet thuis langs te komen.

Ik stuur vervolgens de gegevens van het jongerenwerk en het maatschappelijkwerk in de betreffende gemeente naar Wim. Wellicht dat zij deze familie verder kunnen ondersteunen bij de problemen waarvoor zij zich gesteld zien.

Het betreft hier een minderjarig kind van 17 jaar dat gezien zijn verleden en de huidige situatie wellicht in zijn ontwikkeling bedreigd word, dreigende school uitval e.d. Zou dit niet de eerste focus moeten zijn?

Ik hoop dat een en ander in de bespreking van de school en/of het wijkteam (met betrokken burgers er bij zouden we toch gaan doen?) terug komt en er gekeken gaat worden vanuit het belang van deze jongere en hoe deze jongere en zijn omgeving in de kracht gezet kunnen worden en welke ondersteuning daar bij nodig is … op weg naar een plekje in onze samenleving.

Om te beginnen maar gewoon een gesprek aan de keukentafel, zo was het toch bedoeld?

17 januari 2015

4 Maanden later, mei 2015

Opa heeft diverse contacten gehad met de mentor en een adviseur van de school en de wijkteam medewerker.

Zij geven aan niets te kunnen omdat er met vader geen contact te krijgen is.

Op mijn verzoek zoekt opa 3 maanden later contact met het AKJ Advies- en klachten bureau Jeugdzorg.

Zij verwijzen door naar veilig thuis (voorheem AMK), daar gaan ze het nu uitzoeken.

opa wacht weer….

Juni 2015
Opa ervaart nog steeds geen ondersteuning bij de problemen waar voor hij zich gesteld ziet nu zijn kleinzoon bij hem in huis woont

Ook Veilig Thuis geeft aan niets voor opa te kunnen doen en verwijst terug naar de ouders.

Opa krijgt geen erkenning, wordt niet gehoord ook niet in de vorm van het er bij halen van bv het maatschappelijkwerk, een ouderenwerker, vrijwillig ouderen bezoeken of id … Wellicht heeft men de indruk door de wijze van communiceren van opa dat hij slechts zijn gelijk wil halen en wil men zich niet wagen aan dit soort ingewikkelde families kwesties. Op zich begrijpelijke maar het gaat hier toch om de zorg voor een kind die dan wel al 17 is, maar toch … Het gaat nu goed met de jongen bij opa dus ieder denkt mogelijk lekker op eigen kracht laten gaan. Nog even en dan is hij 18 en volwassen. Inmiddels is opa 3 wijkteammedewerkers en 2 veilig thuis medewerkers verder.

Opa overweegt een klacht in te dienen bij de gemeente immers hij is van het kastje naar de muur gestuurd en niemand heeft hem ondersteund bij de problemen waar voor hij zich gesteld zag zoals o.a. de extra kosten nu hij als informeel netwerkpleeggezin functioneert en het gezags vacuum.

Dus weer terug naar het AKJ is mijn advies.