2012 Kansrijk jong betuttelend oud

Vrijdag 25 mei 2012 kwam ik thuis van mijn werk en in tegen stelling tot voorgaande dagen was het stil en rustig op het water bij de singel. Woensdag j.l. telde ik nog 30 kinderen van diverse leeftijden. Al snel hoorde ik kinderen vertellen dat het touw weggehaald was. Het verhaal gaat dat de gemeente het weggehaald heeft onder schooltijd op aanraden van de politie omdat het een gevaarlijke situatie zou betreffen.
Als de gemeente het inderdaad heeft weggehaald dan willen wij daar graag onze teleurstelling over uit spreken als wijkbewoners en grootouders.

De gemeente onderschrijft toch ‘kansrijk jong’, ‘positief opvoeden’, ‘eigen kracht benutten’, ‘civyl society’ e.d. …

Wij ‘ouderen’ denken toch nog af en toe terug aan de tijd dat we gewoon buiten konden spelen in velden, bij plassen, met kikkervisjes, stokspringen, brandnetelsoep, huttenbouw, geheime verstop plaatsen hadden e.d. … in relatie tot de huidige tijd waarbij hangplekken georganiseerd worden, buitenspeelplaatsen aan allerlei veiligheids eisen en regels moeten voldoen, kinderen meer achter TV en computer etc zitten dan vrij buiten spelen.

Prachtig om de buurtkinderen met een simpel touw aan een boom boven het water zo veel plezier te zien hebben met elkaar, en het spel uitbouwen met surfplank, bootje, water pistolen e.d…Dit vrije spel zou je alle kinderen toch gunnen? Of zoals Loesje zegt ‘wat er in een land ook speelt, laat het vooral de kinderen zijn’.

Wat er ook speelt in een gemeente, laat het vooral de kinderen zijn!!

Natuurlijk begrijpen wij dat normen en waarden kunnen verschillen in de buurt. Zo hebben wij het hier in de buurt ook regelmatig over verschil in opvatting en tegen gestelde meningen en gedrag maar we respecteren elkaars mening en eigen verantwoordelijkheid als opvoeder wel.

Verschil van mening gaat dan b.v. over

 • Zwemmen in het water langs de reuzen panda singel.
 • Water schoon genoeg om in te zwemmen?
 • Van de brug springen.
 • Temperatuur wel goed genoeg om te zwemmen?
 • Spannen van een touwtje op vlonder voor eenden.
 • Snelheid van een bootje.
 • Geluid van spelende kinderen.
 • Frikandel en gezondheid.
 • Zwieren aan het touw boven het water.
 • Etc.

Ook de afgelopen dagen zijn deze gesprekken her en der gevoerd maar bovenal heerste in onze beleving toch het gevoel van genieten met elkaar in de buurt van de spelende kinderen. Regelmatig bleven er volwassenen op de brug staan kijken en waren er ouders die bij hun kinderen kwamen kijken. Natuurlijk is het niet alleen rozengeur en maneschijn, zo heeft mijn buurman grote jongens aangesproken op het klieren met het touw zodat kleinere kinderen er niet meer mee zouden kunnen spelen en heb ik zelf kinderen aangesproken die ‘voor de gezelligheid’ bij het touw stoeprandje gingen doen op de reuzenpanda singel, dat vond ik te gevaarlijk. In beide situaties lieten de jongeren zich gewoon aanspreken en vertrokken naar het grote speelveld.

Dat de gemeente nu zijn norm oplegt aan de buurt en het touw weghaalt (als deze info klopt) vinden wij dan ook ongelooflijk kortzichtig en betuttelend.
Uiteraard kan ik niet beloven dat er nooit iets zal gebeuren, een kind zich verwond of erger nog er een ongeluk plaats vind, maar dat kan net zo goed plaatsvinden op het speelterrein, zwemmen en spelen op het luna strand, achter in de tuin, in het verkeer of bij huiselijk geweld achter de voordeur. De wereld, het leven is niet maakbaar, ook niet in deze gemeente.

Kortom, gemeente als jullie echt dit speeltouw hebben verwijderd tijdens schooltijd dan zijn wij als burger, grootouders, en buurtbewoners ernstig teleurgesteld in ‘de burger vader’.
Om het opvoeddebat in the civyl society (it takes a whole village to raise a child) een impuls te geven zal ik dit schrijven wat breder verspreiden.

Ambtenaar: “als het mis gaat staan wij voor de rechter”.

Hoe zal deze ambtenaar functioneren en keuzes maken als hij b.v. werkt binnen

 • Gevangenis wezen en keuzes over verlof.
 • Kinderbescherming en keuzes over uithuisplaatsingen.
 • Medisch en keuzes over euthanasie, al dan niet behandelen.
 • Rechterlijke macht en keuzes over vastzetten, veroordelen en strafmaat b.v. TBS.
 • Geestelijke Gezondheidszorg en …

Het leven bestaat uit risico’s en natuurlijk moeten we die met elkaar minimaliseren. Maar we moeten ook leren omgaan met risico’s en niet alles willen weg regelen en gebruik maken van eigen kracht van burgers en eigen verantwoordelijkheid. Als burgers moeten we de (goed bedoelde) betutteling tegen gaan en in ieder geval als burgers daarover in opstand komen als we vinden dat het te ver gaat, het zijn immers ook nog eens onze belasting centen.

Nog steeds is niet duidelijk of het verhaal klopt dat in opdracht van de gemeente het touw is weggehaald. Wie heeft gezien op welk moment en door wie het touw is weggehaald. Voor dat kleine stukje kunnen we aan waarheidsvinding doen, de meningen zullen verdeeld blijven, dat maakt het samenleven ook zo leuk, die diversiteit.

Opa en oma

Vervolg;

Beste gemeente,
Dank voor het antwoord op onze mails.
Het verhaal dat de gemeente het touw heeft weggehaald 24 mei klopt dus.
Het is prettig dat daar nu duidelijkheid over is.

In jullie brief word de suggestie gewekt dat wij behoefte hebben aan inzicht in jullie handelen.
Jullie benoemen een aantal redenen tot het verwijderen van het touw.

De genoemde redenen gaan echter volstrekt niet in op de in onze mails aangegeven punten waarom wij geen begrip kunnen opbrengen voor deze actie.
Sterker nog alle door jullie genoemde punten kunnen met het geen wij in de mails aangeven, zo weer van tafel worden geveegd.
Als burgers voelen wij ons dan ook geenszins gehoord en begrepen.
Voor de duidelijkheid; dit is iets anders als het met elkaar eens zijn over de genomen actie.
Wij ervaren een formele ambtelijke afhandeling zonder nuance, zelfreflectie of begrip voor ons als burgers die dit prive raakt.
Ik meen mij nog iets te herinneren van een slogan ‘de klant in het hart’.
Als klant en burger zie ik dit hier niet terug.
Of met andere woorden; enige blijk van burgersensitiviteit ontbreekt in deze beantwoording.

Wij gaan er vanuit dat een en ander door vertegenwoordigers van de gemeente met het wijkpanel doorgesproken zal worden en dat dit voor een mogelijk volgende keer zal leiden tot een meer zorgvuldig handelen waarin wij als burgers en buurt gehoord en betrokken worden en niet achteraf geconfronteerd worden met een dergelijke actie van de gemeente die ons persoonlijk raakt in de buurt. En dan hebben we het niet over die 1 of 2 genoemde bewoners met vlonders maar over de grote groep spelende kinderen met hun verantwoordelijke ouders.

Met vriendelijke groet
Opa en Oma

Vervolg;

Het huiswerk is over gedaan en we ontvangen een brief waarin aangegeven word dat de gemeente over het algemeen contact zoekt met belanghebbenden om in overleg te zoeken naar oplossingen. De keuze is nu niet gemaakt omdat er noodzaak was tot snelle verwijdering van het touw gezien de snelle groei van de groep jongeren in relatie tot de gevaarzetting.

Ook mijn buurman, eigenaar van het touw, ontvangt op zijn verzoek om terugave van het touw een brief over het spoedeisende karakter en een waarschuwing het niet meer op te hangen aan gemeentelijke eigendommen.  Het touw was conform wetgeving bewaard en is weer terug bij de buurman.

Vervolg;

Een wethouder uit Oss heeft in een column dit onderwerp aangehaald en de plaatselijke krant heeft op straatspeeldag ook een mooie foto van de spelende kinderen met touw in de krant gezet.

Laat het gesprek vooral door gaan over de pedagogische civil society en wat dat voor ons allen betekent of we nu de prive-pet of de werk-pet op hebben. Immers de pet past ons allemaal.