2011 Slachten

Onverdoofd een jaren durende slachting in naam van de minister voor Immigratie & Asiel.

Honderden in Nederland opgegroeide kinderen leven in grote angst.

Angst om te worden teruggestuurd naar een land dat ze niet kennen.

Terwijl zij hier in Nederland zijn geworteld.

Woordvoerders van politieke partijen spreken over ritueel slachten, dierenwelzijn en vrijheid van godsdienst.

Maar deze kinderen laten zij langzaam onverdoofd slachten.

GroenLinks deed in april nog een dringend beroep op de minister van Immigratie en Asiel om alle uitzettingen op te schorten van “verwesterde” Afghaanse meisjes, zolang niet duidelijk is wat precies de criteria zijn.

Op 24 juni 2011 in het nieuws dat twee Afghaanse meisjes uit Hengelo met hun familie in Nederland mogen blijven. De twee zusjes hing uitzetting naar Afghanistan boven het hoofd. De meisjes wonen hier al negen jaar. De school had al eerder actie gevoerd om de 2 meisjes in Nederland te kunnen laten blijven.

Er is weer hoop voor velen.

Maar vooral angst en onzekerheid.

Het is bekend wat onveilig opgroeien kan betekenen voor je ontwikkeling en je verdere leven.

Door o.a. (hechtings)angst ,onzekerheid en onveiligheid worden deze kinderen langzaam kapot gemaakt of wel afgeslacht.

Een kind dat hier is opgegroeid.

Een kind dat onze taal spreekt en schrijft.

Een kind dat hier vrienden heeft.

Een kind dat hier al heel lang naar school gaat.

Dat kind hoort hier!

Deze kinderen horen in Nederland en moeten hier kunnen blijven.

Zei Gandhi niet zoiets als:

We may judge a nation the way it treats its children!

“Uitzetting Mauro in strijd met kinderverdrag”

1 November 2011

AMSTERDAM – Het uitzetten van de Angolese asielzoeker Mauro Manuel zou in strijd zijn met het VN Kinderrechtenverdrag en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Daarvoor waarschuwt Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, maandag.
De Nederlandse regering heeft beide verdragen erkend. “Wij spreken nooit over specifieke gevallen”, stelt een zegsvrouw van Unicef.

“En het beleid van het kabinet is niet in strijd met de verdragen. Maar het uitzetten van een minderjarige jongen die al meer dan 5 jaar in Nederland woont, is dat wel”.

Mogelijk compromis

Mauro kan misschien in Nederland blijven in afwachting van een studieaanvraag. Volgens RTL Nieuws en de NOS wordt daar achter de schermen in politiek Den Haag over gesproken.
Het CDA zoekt samen met de oppositie naar een oplossing rond de 18-jarige asielzoeker. Hij moet Nederland uit. Hij zou een studievisum kunnen krijgen, maar die moet hij eigenlijk in zijn geboorteland Angola aanvragen.

Curacao

Als Mauro niet in het “racistische Nederland” mag blijven, moet Curaçao hem opnemen. Dat vindt voorzitter van het parlement van Curaçao Ivar Asjes, schrijft hij op zijn Facebook-pagina.
Asjes zou aan minister van justitie van Curaçao Elmer Wilsoe hebben gevraagd alles in orde te maken. Ook de pleegfamilie is volgens de voorzitter van het parlement welkom op het Caribische eiland. De kans dat Mauro naar Curaçao verhuist, lijkt overigens klein.

Niet gelukkig

De organisatie Defence for Children is niet gelukkig met het compromis dat in Den Haag in de maak zou zijn om de Angolese asielzoeker Mauro Manuel toch in Nederland te houden.
Volgens ingewijden komt er dinsdag in de Tweede Kamer een voorstel ter tafel dat Mauro in Nederland de aanvraag van een studievisum mag afwachten. Normaal moet deze in het land van geboorte worden aangevraagd.

Structureel probleem

“Natuurlijk is Mauro blij als hij kan blijven”, stelt Carla van Os van de organisatie. “Maar deze constructie gaat helemaal voorbij aan het structurele probleem”.

Het zal niet lang duren voordat de volgende soortgelijke zaak zich aandient, voorspelt Defence for Children. “De politiek heeft nu misschien een praktische oplossing bedacht die de coalitie kan redden. Maar de discussie over de rechten van pleegkinderen die hier al jarenlang in onzekerheid verkeren, gaat het kabinet weer uit de weg.”

Open brief

De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF heeft minister Gerd Leers (Immigratie) maandag in een open brief met klem gevraagd om Mauro een verblijfsvergunning toe te kennen. Oud-premier en CDA-prominent Ruud Lubbers is voorzitter van de organisatie.
Het UAF sluit zich daarmee aan bij de oproep van 12 hoogleraren migratierecht die aangegeven hebben dat de minister, op grond van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, daartoe bevoegd is.
“De naar schatting 20 jongeren in vergelijkbare omstandigheden zouden eveneens een verblijfsvergunning moeten krijgen”, staat in de brief.

Mocht Mauro geen andere uitweg resten dan een aanvraag in te dienen op grond van studie, en hij besluit om dat te doen, dan is het UAF bereid om hem daarbij te ondersteunen. Het UAF noemt het essentieel dat hij daarvoor niet eerst terug hoeft naar Angola.