2011 – 1+1=3

Veel conflicten – op het werk, in het gezin of in de politiek – slepen zich voort omdat beide partijen aan hun eigen standpunt vasthouden. Elke partij wil de andere niet echt serieus nemen en vreest zichzelf te verliezen als hij toegeeft. Stephen Covey leert ons in “Het 3de alternatief” dat er meer mogelijk is dan “jouw manier of mijn manier”. Hij bouwt daarbij voort op het in “De zeven eigenschappen” geïntroduceerde concept van synergie. Als synergie serieus wordt nagestreefd – en Covey geeft in dit boek talloze voorbeelden van hoe dat kan, op kleine en grote schaal – zijn er grote en grootse doorbraken mogelijk. Alles begint met een open, accepterende houding ten aanzien van de ander en het op waarde schatten van diens opvattingen. Covey laat in dit boek zien dat echte, duurzame oplossingen,of ze nu op het werk, in relaties of op wereldniveau nodig zijn, alleen mogelijk zijn als we het “ik versus jou”-denken loslaten en gezamenlijk op zoek gaan naar het derde alternatief: geen compromis maar een nieuwe uitkomst waar iedereen beter van wordt.

Op 11 november 2011 a.s. kunt u bij de boeklancering van het “Het 3de alternatief” aanwezig zijn.

Maar je kan natuurlijk ook gewoon op deze site verder lezen b.v.:

De moraal is gelijk, alleen Covey verdient er bakken geld mee en ik niet … Take A Look At Me Now

Phil Collins – Against All odds