2010 Waar zijn we mee bezig?

Zomer 2010 brengt ons een  meldpunt voor het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen , die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in diverse jeugdzorg-instellingen.  De zogeheten commissie-Samson doet dit onderzoek vanaf het voorjaar 2010 en heeft in de zomer een telefonisch meldpunt geopend voor slachtoffers en andere betrokkenen en opent tevens in het najaar een speciale website Onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl (domeinnaam inmiddels opgeheven).

Blijkbaar is het fenomeen van misbruik  en misbruik gerelateerde slangenkuilen nieuw voor onze politici en geschokt als ze zijn laten ze er 2 commissies op los. De commissie Deetman onderzoekt  misbruik binnen de Rooms Katholieke kerk en de commissie Samson onderzoekt signalen van seksueel misbruik van minderjarigen die toen en nu onder verantwoordelijkheid van de overheid gedwongen zijn geplaatst in (rijks)inrichtingen, internaten, kindertehuizen en pleeggezinnen. Er wordt bekeken in hoeverre de meldingen bekend zijn bij de overheid en zo ja, hoe er mee wordt omgegaan. Zaken die voor vervolging in aanmerking komen en die niet verjaard zijn, worden na overleg met betrokkene doorgegeven aan het Openbaar Ministerie.

Blijkbaar hebben onze heren politici onvoldoende kennis van- en vertrouwen in de vele organisaties en instellingen die deze problematiek ((h)er)kennen. Blijkbaar hebben de ministers van Jeugd & Gezin en Justitie onvoldoende vertrouwen in besturen, raden en commissie van toezicht, klachten procedures, gespecialisseerde advocaten, belangenverenigingen, hulpverleners, politie e.d.

Met de politieke hoop en wil om de wereld maakbaar te krijgen, een en ander glad te strijken, te beheersen komt er een onderzoek en een meldpunt. De politieke heren in de ivoren toren zullen samen met de pers-ratten uit de riolen van de samenleving hiermee de zorg voor slachtoffers nog verder bedoezelen. Eerst stralen zij eendrachtig uit dat jeugdzorg je kinderen uit huis haalt , niet functioneert en ieder die een kind kan krijgen is opeens deskundige … Vervolgens stralen ze uit dat die kinderen dan ook nog seksueel misbruikt worden. Natuurlijk is het zo niet bedoeld, maar met enige samenlevings sensitiviteit kan je wel verwachten dat het zo gaat werken. En dat allemaal betaald van onze belasting centen.

Waar zijn we mee bezig in Nederland?

Zie ook: 2005 Angst van leken regeert, en het verhaal 2010 Echte mannen hebben borsthaar.

23 September 2010

Bevindingen van de commisie over seksueel misbruik in de Jeugdzorg krijgen vandaag aandacht in de media. Een snelle scan van de artikelen in de pers laat zien, dat alleen edities van het Noord-Hollands Dagblad als kop hebben “Jeugdzorg verzwijgt misbruik”, met daarboven “Veel meldingen slachtoffers”. Andere berichtgeving heeft als kop “Ruim 100 meldingen”.