2010 Echtpaar

Wij zijn 2 full-time hard werkende burgers met een eigen werkkring, wonend als echtpaar in uw gemeente. In onze spaarzame gezamenlijke vrijetijd doet het ons genoegen om beiden met een fotocamera op zoek te gaan naar leuke plaatjes. Deze foto’s versturen wij belangeloos (op verzoek) toe b.v. naar stadsnieuws of de regionale krantjes.

Enkele foto‘s zijn ook te zien op onze foto site – Numwave.nl

Op deze wijze zijn wij ook in contact gekomen en raakten wij in gesprek met de popcultuur. Op het moment dat er een Raad van Toezicht moest komen voor de popcultuur werden wij daar beiden voor benaderd op basis van ons persoonlijk C.V., beiden passend bij de profiel schets. Als drukke mensen hebben wij daar even over getwijfeld. Echter wij voelen ons ook verantwoordelijk voor onze leefomgeving en de mogelijkheden / kansen / voorzieningen voor (onze opgroeiende klein) kinderen/jongeren. Als ons dan nadrukkelijk gevraagd word daar iets voor te betekenen dan wilden wij, mede gezien de ernst van de situatie, dat niet nalaten.

Tot onze stomme verbazing laat de gemeente per brief weten aan de popcultuur dat zij een echtpaar in de Raad van Toezicht in strijd vinden met de good governance code. Uiteraard hebben wij ons direct terug getrokken omdat wij geen gedoe wensen en slechts als burgers belangeloos onze bijdrage wilden leveren aan een zo belangrijke voorziening in gemeente en de regio. Wij willen niet de discussie aan gaan over de uitleg van de Code Cultural Governance in relatie tot de popcultuur in deze situatie maar willen u wel laten weten geschokt te zijn door deze opstelling van de gemeente.

De gemeente laat weten blij verrast te zijn met onze inzet. Niets tegen ons, helemaal niet. Echter het samen in 1 Bestuur gaan zitten is, mede gelet op de Code Good Governance niet wijs, volgens de gemeente. In de politiek en in een andere Stichting zijn zij op grote problemen gestuit waarbij beide partners in een bestuur zaten/zitten. Zij hebben dit soort dingen al jaren tegengehouden c.q. gesommeerd te herstellen. Vandaar.

The BigBitch heeft geen begrip voor het standpunt van de gemeente.

Het lijkt incidenten politiek, regel gestuurd. Er gebeurd iets en meteen timmeren we alles dicht met regels, protocollen, wetten etc … en dan gaan we handhaven zonder meer een relatie te zien met visie en doelen. We zijn gericht op ons target bekeuringen i.p.v. op veiligheid, we zijn gericht op entreegelden i.p.v. op zoveel mogelijk burgers laten profiteren van cultuur.

Het gaat om een ooit ontstane situatie waar een regel op volgde i.p.v. om deze situatie. Vergelijkbaar zijn het gemeentelijke beleid mbt openingstijden horeca en drugs. Er word nu zelfs gesproken over drugshonden in het uitgaansleven. Ik herinner mij de doorlopende toiletten nog in de bajes zodra een hond zijn neus in de bajes had laten zien.

Is beheersing wat wij/zij willen? Het leven als een rekenkundige formule met kortzichtige ambtenaren achter de telmachine? Jammer dat dit “maakbaarheids denken” zo geworteld zit in onze samenleving, jammer dat zo vele kansen blijven liggen.

Als een man kinderen misbruikt in de kinderopvang dan maar geen mannelijke medewerkers meer?

Als verkrachten tot de mogelijkheden behoort dan maar geen seks meer?

Niet voor dit echtpaar.