2008 Dwalingen?

Als we de pers mogen geloven is er eind juni 08 een politieman veroordeeld tot 200 uren werkstraf omdat hij minstens 4 maal een 14 jarig meisje misbruikt heeft. Een dwaling van het rechte pad. Omdat een politieman het zwaar kan krijgen in de bajes heeft de rechter niet voor een gevangenis straf gekozen. Ik ken de overwegingen van de rechter niet. Het ruikt naar een dwaling van het rechte pad.

Seksuele delinquenten worden extra beschermd in de bajes b.v. door ze in kleinere afdelingen te plaatsen of met behulp van individuele begeleidings afspraken. De rechter heeft blijkbaar weinig vertrouwen in de professionaliteit binnen de bajes.

Zie ook Kain en Abel in het verhaal – 2008 Seks als wapen.

Zou een politieman niet juist zwaarder gestraft moeten worden dan de gemiddelde zeden delinquent (als die al bestaat)? De politieman heeft een maatschappelijke voorbeeldfunctie en zou beter moeten weten, hoe happig, verleidelijk en zelfstandig een 14 jarige puber zich ook kan gedragen. Dit onderwerp is in zijn opleiding en gedurende zijn werk regelmatig onderwerp van gesprek.

We herinneren ons allemaal vast ook nog wel het verhaal van de politieman op Schiermonnikoog en zijn dochter. Natuurlijk is het een drama voor deze politieman, hij heeft zich laten verleiden, hij is zijn baan kwijt en w.s. ook gezin en vrienden. Dat geldt voor alle zeden delinquenten. Het 14 jarig meisje zal de rest van haar leven moeten leven met het gegeven dat zij een politieman heeft verleid waardoor zij zich misbruikt voelt en hij veel kwijt is.

De samenleving stelt zich vragen bij de uitspraak en motivatie, de veiligheid in de bajes, de professionaliteit van de politie. De samenleving snapt niets van de wijze uil Justitie.

Zie ook het verhaal – 2008 Ruwe bolster, gespleten pit.