04 – Wat is voogdij eigenlijk?

Femke en Gerben zijn naar school geweest om aan te geven dat de ouders willen dat zij een stapje terug doen als opa en oma en hebben tevens hun zorgen geuit en geopperd dat het wellicht goed zou zijn als James een vertrouwenspersoon krijgt op school. Femke vertelt over het gesprek met James er na.

Femke; We hebben James gevraagd uit school even langs te komen om het gesprek met school terug te koppelen. Zoals afgesproken komt hij langs en geeft meteen aan weinig tijd te hebben omdat hij moet leren. Hij houd eerst de boot wat af met opmerkingen als “’t gaat goed”, “ik neem het zo als het komt”, “wel veel leren”, en cynisch “leuk hoor hele dag op mijn kamer leren”.

Het gaat niet om de cijfers maar om jou
Op het moment dat we aangeven dat het ons niet om zijn cijfers gaat maar om hem zelf, veranderd hij in zijn houding. We geven aan dat we geschrokken zijn van een aantal zaken deze zomer zoals dat vader hem bij de keel greep in de tuin en zij in de tuin vielen. James lijkt zich niet te herinneren dat vader hem bij de keel greep alvorens vader boven op hem in de tuin viel over een muurtje. James lijkt het bij de keel grijpen verdrongen te hebben, hij herinnert zich alleen nog de val en wij laten het maar zo.

Wat is voogdij eigenlijk?
James vertelt door over voorbeelden van niet consequent gedrag en het niet weten waar hij aan toe is. Vader die zich zich niet aan zijn woord houdt en dan vervolgens tegen Jos zegt dat hij altijd nakomt wat hij zegt. Op mijn vraag hoe het met het slaan van vader thuis is antwoord James; “hij slaat niet meer zo hard, eigenlijk nooit meer, hij dreigt wel”. Dan vraagt James voor ons totaal onverwachts: “wat is voogdij eigenlijk?” We proberen het uit te leggen.

Onbegrip op school
James begint te vertellen over dat hij op school niet begrepen wordt door een leraar en de klas als hij de leraar vraagt om iets op het briefje te zetten om gedoe mijn zijn ouders te voorkomen. Iedereen kijkt hem niet begrijpend aan. Op school kan hij met Leo wel over zijn thuissituatie praten.
We geven aan dat school met hem gaat praten en hij vooral open moet zijn tegen de mentor en conrector over hoe het met hem gaat en wat er aan de hand is. We geven aan dat de school ook met zijn ouders contact zal opnemen.

Ook geven wij aan op verzoek van zijn ouders een stapje terug te zullen doen naar school maar er wel gewoon voor hem zullen blijven zijn.

Femke; “We vragen ons voortdurend af waarom school en Veilig Thuis gedoogd hebben dat ouders James verboden hebben contact met ons te hebben nadat wij onze zorgen met school hadden gedeeld en waarom zij niet voor James zijn recht op family life opgekomen zijn. Zij hebben de makkelijkste weg gekozen en de rechten en belangen van James hadden blijkbaar geen prioriteit.”